Wypożyczalnia sprzętu

Kompleksowa obsługa terenów zieleni, sprzedaż i wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego.

Zasady wypożyczalni
Zanim zdecydujesz sie wypożyczyć nasz sprzę przeczytaj zasady.

 1. Aby wypożyczyć sprzęt w naszej wypożyczalni należy zgłosić się do naszego punktu gdzie zostanie spisana umowa na wynajem sprzętu.
 2. Za każdy sprzęt pobieramy kaucję zwrotną. Kaucję przyjmujemy tylko w formie gotówki.
 3. Prosimy też o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
  Zwrot kaucji nastąpi po zwróceniu w stanie nieuszkodzonym i niezabrudzonym sprzętu będącego przedmiotem najmu.
 4. Zerwanie plomby wypożyczalni powoduje wstrzymanie kaucji do czasu ustalenia ewentualnych usterek sprzętu i ich przyczyn.
 5. Nie zwrócenie sprzętu w określonym terminie powoduje po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu zwiększonego o 50% wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia.
 6. Zwrócenie sprzętu zabrudzonego rodzi po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu należności zgodnie z cennikiem.
 7. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu
 8. Najemca zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych, lub też pełne koszty jego naprawy, na podstawie rachunku przedłożonego przez Wynajmującego.
 9. Czas naprawy sprzętu liczy się jak czas wypożyczenia – ze wszystkimi skutkami finansowymi.
 10. 10. Wynajmujący powinien zapoznać się z zasadami BHP przed pracą ze sprzętem.

Jednocześnie informujemy, że nie sprawdzamy kwalifikacji wynajmujących do pracy z danym sprzętem i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty bądź obrażenia związane z jego użytkowaniem.

Zarezerwuj lub zamów!
Telefon, fax, e-mail

Adres: Kruszyn, ul. Główna 2b, 59-700 Bolesławiec
Komórka: +48 695 894 974
E-mail: biuro@ogrodyacer.pl

Potrzebujesz sprzętu ogrodniczego?
W naszej wypożyczalni sprzętu oferujemy Państwu wiele urządzeń, które uprzyjemnią prace w ogrodzie.